Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
Chuỗi Cung Ứng Khép Kín
TRẠI GIỐNG
TRẠI NUÔI
CHẾ BIẾN
THÀNH PHẨM
TRẠI GIỐNG
TRẠI NUÔI
CHẾ BIẾN
THÀNH PHẨM

Cá bố mẹ: 3.486 con, từ RIA 2 (Research Institute for Aquaculture No.2)

Diện tích: 2,09 ha

Ao nuôi: 04 (02 ao cá bố mẹ và 02 ao cá giống)

Diện tích ao: 4.000 m2

Mật độ: 1.000 cá bột/m2

Tổng  sản lượng: 6.000.000 cá giống/năm

Quy trình từ khi lấy trứng cá đến thu hoạch đều nghiêm khắc tuân theo tiêu yêu cầu Global GAP

 

Tổng số vùng nuôi

Diện tích vùng nuôi: 109,15 ha với 58 ao nuôi

Sản lượng: 31.658 tấn/vụ thu hoạch (47.487 tấn/năm)

Vùng nuôi Global GAP

Diện tích vùng nuôi: 24,15 ha

Diện tích ao nuôi: 1,4 ha với 12 ao nuôi, Mật độ: 40 đơn vị/m2

Tổng sản lượng: 7.858 tấn/vụ thu hoạch (11.787 tấn/năm)

Quy trình từ khi bắt đầu thả giống đến thu hoạch được tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu tiêu Global GAP

Vùng nuôi chưa đạt Global GAP

Tổng diện tích vùng nuôi: 85 ha với 46 ao

Tổng sản lượng: 23.800 tấn/vụ thu hoạch (35.700 tấn/năm)

 

Tất cả các bước đều theo tiêu chuẩn IFS, BRC, ISO 22000, Global GAP và ASC

Cá trước khi thu hoạch phải được kiểm tra về  kháng sinh, Trifluraline tại ao trước khi đưa vào xí nghiệp

 

 

 

Sản phẩm an toàn

 

Tiêu thụ an toàn

 

Chất lượng theo yêu cầu thị trường và khách hàng

 

Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất kho

 

Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com