Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm được chứng nhận theo tiêu chuẩn VILAS – ISO 17025:2005

 

 

 

 

 

 

Các thông số khác như S. coagulase positive, Vibro cholera, Shigella, Vibro paraheamolyticus, Feacal coliform, Enterobacteriaceae, Enterococci, Clostridium perfringens and Clostridium perfringens… cũng có thể được kiểm tra.

 

 

Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com