Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Updated: 2014-02-10 03:15:58

1. THÔNG TIN CHUNG

Mã chứng khoán:                          AVF

Tên công ty:                                    Công ty Cổ phần Việt An

Tên viết tắt:                                      Anvifish Co.

Tên Tiếng Anh:                               Anvifish Joint-Stock company

Trụ sở chính:                                   Quốc lộ 01, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Vốn điều lệ:                                      279.600.000.000VND

Điện thoại:                                        (0763) 932 545

Fax:                                                    (0763) 932 554

Email:                                                info@anvifish.com

Website:                                            http://www.anvifish.com

Ngành nghề:                                    Nuôi trồng và Chế biến thực phẩm

                                                            MST Số giấy phép                             Ngày cấp                     Nơi cấp

Thành lập                                          1600 720 555                                    

Đăng ký kinh doanh                        1600720555                                     27/02/2007                 Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

2. CÁC MỐC LỊCH SỬ

Năm tháng Sự kiện tiêu biểu
Năm 2004 Công ty Cổ phần Việt An ra đời trên cơ sở tiền thân công ty TNHH ANGIANG - BASA được thành lập vào tháng 08/2004.
Năm 2007 Công ty chính thức được chỉnh đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.
Năm 2008 Công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ thông qua phát hành riêng lẻ.
Năm 2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngày 23/11/2010, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
Năm 2011  Công ty đã bán lại phần vốn góp tại công ty con Anpha-AG cho nhà đầu tư cá nhân, với số lượng là 1.840 cổ phần, giá bán bằng mệnh giá, thu bằng tiền mặt. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của Anvifish tại Anpha-AG hiện chỉ còn 5% vốn điều lệ.
Năm 2012 Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ 279,6 tỷ đồng bằng cách chào bán cổ phần ra công chúng.

3. THÔNG TIN NIÊM YẾT

Ngày niêm yết lần đầu

Nơi niêm yết hiện tại

Mệnh giá

Giá chào sàn

KL đang niêm yết hiện tại

Tổng giá trị niêm yết

4. THÔNG TIN KHÁC

Ngân hàng phục vụ chính

Kết quả định hạng xếp loại ngân hàng

Đơn vị kiểm toán BCTC

Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học

Đơn vị tư vấn

5. LĨNH VỰC SXKD CHÍNH

 Khai thác, nuôi trồng thủy sản; Chế biến thủy hải sản; Mua bán thủy hải sản; Sản xuất thức ăn gia súc; Mua bán thực phẩm; Kinh doanh lữ hành nội địa; Các hoạt động trợ giúp và trung gian tài chính; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dân cư nông thôn và đô thị.

Tin tức liên quan
Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com