Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
GIÁ CÁ TRA NGUYÊN LIỆU HÀNG TUẦN (5-11THÁNG 6, 2013)
Updated: 2013-06-14 21:51:41

Tuần từ ngày 5-11/6/2013, tại Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu loại 1 giảm 300 đồng/kg, giá cá tra loại 2 vẫn giữ nguyên so với tuần trước. Tại Bến Tre, giá cá tra loại 1 và 2 cùng giảm 500 đồng/kg so với tuần đầu tháng 6/2013. Trong tuần giá cá tra nguyên liệu tại thành phố Long Xuyên và Thoại Sơn thuộc tỉnh An Giang cũng giảm 500 đồng/kg, giá cá tra tại các địa phương khác trong tỉnh vẫn ổn định so với tuần trước

 

 

 

GIÁ CÁ TRA NGUYÊN LIỆU Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TẠI ĐBSCL,  tuần từ 5 - 11/6/2013

Địa phương

Quy cách (kg/con)

Giá (đồng/kg)

Tăng/giảm (đồng/kg)

An Giang

Long xuyên

Thịt trắng

0,7 – 0,8

20.500– 21.500

-500

Thịt vàng

0,9 – 1,1

20.500-21.500

0

Châu Đốc

Thịt trắng

0,7 – 0,8

-

0

Thịt vàng

0,9 – 1,1

-

0

Phú Tân

Thịt trắng

0,7 – 0,8

21.000 – 21.500

0

Thịt vàng

0,9 – 1,1

19.000 – 19.500

-500

Thoại Sơn

Thịt trắng

0,7 – 0,8

20.000 – 21.500

-500

Thịt vàng

0,9 – 1,1

-

0

Đồng Tháp

Thịt trắng

0,7 – 0,8

21.000 – 22.000

-300

Thịt trắng

1-1.2

20.000 – 20.500

0

Cần Thơ

Thịt trắng

0,7 – 0,8

20.000 – 20.500

0

Thịt vàng

0,9 – 1,1

21.000 – 22.000

0

Bến Tre

Thịt trắng

0,7 – 0,8

20.500 – 22.000

-500

Thịt vàng

0,9 – 1,1

19.500 – 20.000

-500

 

 

 

 

Source: Vasep

Nguyễn Trang

Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com