Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
TOP 10 CÔNG TY CHẾ BIẾN CÁ TRA
Updated: 2013-02-22 18:38:34

1. Vĩnh Hoàn               : USD   154.9 mil

2. Hùng Vương            : USD   111.9 mil

3. Agifish                     : USD   91.8   mil

4. Anvifish                 : USD   82.7   mil

5. IDI                           : USD    58.2  mil

6. Navico                    : USD    58     mil

7. NTSF                      : USD   50.1   mil

8. Hùng Cá                 : USD   43.4   mil

9. Đại Thành              : USD   43.2   mil

10. CL-FISH               : USD   42.7   mil

 

Tin tức liên quan
Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com