Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
FROZEN PANGASIUS ROLLS, SKEWERS
Frozen Pangasius Rolls

Frozen Pangasius Rolls

(skinless, boneless, red meat off, belly off, fat off)

Frozen Pangasius Skewers

Frozen Pangasius Skewers

(skinless, boneless, red meat off, belly off, fat off)

Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com