Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
PACKAGING TYPES
Plain Bag With Rider

Plain Bag With Rider

Packing: IQF, 1kg/plain bag with rider x 10/carton

Printed Bag

Printed Bag

Packing: IQF, 1kg/printed bag x 10/carton

Bulk Pack

Bulk Pack

Packing: IQF, bulk 10kg/plain bag x 1/carton

 

Packing: IQF, bulk 5kg/plain bag x 1/carton

Interleaved

Interleaved

Packing: Interleaved, 5kg x 2/carton

Frozen Block

Frozen Block

Packing: Frozen Block, 5kg x 2/carton

Export carton (10kg) for 1kg bag

Export carton (10kg) for 1kg bag

Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com